LOCUS fällsitsar och bord.

Produkterna är utvecklade med fokus på design, säkerhet och användarvänlighet.
 

Design.

Säkerhet.

Användarvänlighet.

Ska fungera nu och även vara vacker och tilltalande med framtidens patina för ögonen.
Sitsarna består till största delen av skandi-naviska träslag.

CE-märkt och utan klämrisker. Storlek c/c 400 uppfyller tillgänglighetsanpassningen EN 81-70
Som standard fälls alltid sitsen upp auto-matiskt. Om det önskas manuell upp och ned-fällning ska det anges vid beställningen.

En komplett produkt som är lättmonterad.
Alltid funktionstestad före leverans.
Tydlig montering och serviceanvisning.